My Image

Grupphandledare

Kim har en djup kunskap om organisationens utmaningar och dess vägar till framgång. Att leda en ledare och en grupp mot mål, och förstå den dynamik som främjar lusten att arbeta åt samma håll är Kims expertkompetens. Grupper som är i konflikt, som vill stärka sin kommunikation, som vill träna feedback och som vill lära känna varandra, är grupper som Kim tränar och leder.

Som gestaltteoretiskt skolad arbetar Kim i process. Hon står ut med att det är ”turbulent och svajigt” i grupper hon möter. Med öppenhet och förmåga att generera trygghet i grupper, skapar hon och gruppen gemensamt möjligheter för förändring.

Sedan januari 2016 har Kim arbetat som grupphandledare för 4 grupper (10 - 12 deltagare/grupp) socialsekreterare i Motala kommun. Handledningen syftar till att stärka såväl individen i sin yrkesroll som att utveckla arbetsgruppen till ett gott samarbete som präglas av ett konstruktivt kommunikationsklimat.

Kim Loeld i samarbete med Gestaltstudion Familjemottagning AB