My Image

Det inkluderande ledarskapet

Som organisationskonsult arbetar Kim Loeld i samverkan med chefer och medarbetare för att främja konstruktiva förändringsarbeten. Vilket Kim definierar som förändringar där delaktighet och utrymme för dialog är det grundläggande verktyget för en lyckad satsning.

Kim har specialiserat sig på det inkluderande ledarskapet. Det ledarskap som öppnar upp för mångfald. Både för kognitiv mångfald och för den mångfald som vi människor visar upp i vårt kön, etnicitet, religiös hemmahörighet, funktionsvariation och så vidare. Kim Loeld leder grupper genom en insiktsresa där medvetenheten om de egna fördomarna är nyckeln till en inkluderande arbetsplats. Den inkluderande ledaren ser de främjande normerna, likaväl som de normer som hämmar mångfald. Där börjar förändringen…!

Kim Loeld i samarbete med Gestaltakademin i Skandinavien och Directa Svenska AB

My Image
”Du är mycket kunnig och inte rädd för att gå rakt på kärnan men ändå på ett smidigt sätt. Kändes som att du läste av oss väldigt bra.”
Verksamhetschef Trosa kommun