My Image

Projektledare

Engagemanget för mänskliga rättigheter och en okuvlig tro på förändringsförmåga hos varje individ har motiverat Kim att i tio år aktivt arbeta i styrelsen för Haninge kvinnojour. Sedan sex år tillbaka som anställd utvecklingsstrateg och projektledare för projektet NEJ till VÅLD mot kvinnor och barn! Med uppdrag att driva ett aktivt påverkansarbete i samverkan med politiker, tjänstemän och civilsamhället i Haninge kommun. Visionen är ett tryggt samhälle fritt från våld. Konkret betyder det att förebygga mäns våld mot kvinnor och barn. Kim föreläser om mäns våld och dess konsekvenser. Målgruppen är politiker, kommuntjänstemän, företag och frivilligorganisationer.

Ordförande
10 år aktiv ledamot i styrelsen, Haninge kvinnojour. Ordförande sedan 2016.

Styrkor
Strukturerad, målfokuserad, uppmuntrande, noggrann, flyhänt skribent, driven.